Perspektiva?

Jistotu ohledně budoucnosti tropických lesů nejlépe ilustruje historicky realistické (ačkoliv pesimistické) prohlášení klasika tropického lesnictví Prof. H.G. Championa r. 1951 na semináři v Oxfordu reagující na studentský dotaz ohledně potenciálu lesnických opatření: “Trvalá udržitelnost lesnického hospodaření a ochrany tropických lesů bude realizována pouze tehdy, až bude lesa zničeno tolik, že lidé budou vnímat jeho ztrátu a uvědomí si související potíže – což teprve vyvolá vhodnou reakci, tak jako se to o staletí dříve událo v Evropě“.