Evropské lesnictví a jeho principy – základna LH v TDL

LH v měřítku lidského života velmi dlouhou výrobní dobu (na rozdíl od zemědělství), na produkt – tj. především dřevo, je třeba i v tropech čekat desítky let. Společenská objednávka na parametry a funkce pěstovaného lesa bývá v čase proměnlivá.

Interakce mezi abiotickým prostředím a životem probíhají na různých hladinách biotické organizace (komplexity), které na sebe navazují a prolínají se v organizační hierarchii, studované specializovanými obory přírodních věd.

•   Pro hledání příčin určitých struktur a procesů na libovolně zvolené hladině biotické organizace se opíráme o poznatky na hladinách nejblíže nižších.

•   Naopak při hledání důsledků a širšího významu struktur a procesů na kterékoli zvolené hladině hledáme nápověď na hladinách nejblíže vyšších (Jeník, 1995).

 I když do pragmatického rozhodování někdy „spirituálně“-emocionální hlediska pronikají, ve státě patřícím k euro-americké civilizaci je řešení problémů v lesnictví a státní ochraně přírody primárně záležitostí racionální a vychází z empirických poznatků přírodních a aplikovaných lesnických věd (Jeník, 2004).