Čeští dobyvatelé tropů

přehled k českému lesnickému působení v tropech a subtropech je detailně rozpracován best essay v Almanachu UHUL (http://www.uhul.cz/almanach/index.htm)
Čeští dobyvatelé tropů Čeští dobyvatelé tropů
někteří čeští objevitelé
 
čs.lesníci v tropech.doc