Nový projekt na Sokotře

Na základě výběrového řízení ve výzvě „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí – podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích“ byl vybrán projekt Mendelovy univerzity s názvem „Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra„. Začátek jeho realizace je plánován na červenec 2015.

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky v Jemenské provincii Sokotra prostřednictvím zapojení pedagogů MENDELU a podpory meziuniverzitní spolupráce. Projekt bude zaměřen na asistenci nově založené vysoké škole Socotra Community College zejména prostřednictvím působení českých vysokoškolských pedagogů z MENDELU, kteří pomohou SCC vylepšit studijní plány a připraví společně s partnerem nové předměty z oblasti přírodních věd. Projekt bude zaměřen také na nákup odborné literatury, vybavení učeben a asistenci ve vedení závěrečných prací včetně zakoupení potřebného materiálu.

Celkový rozpočet projektu včetně spolufinancování činí 2,055 mil. Kč.

Doufáme, že politická a bezpečnostní stabilita v zemi umožní úspěšnou realizaci projektu.