Odkazy / Links

Conferences

Friends of Soqotra – 20th International Conference and Annual General Meeting – Ghent

Friends of Soqotra – 19th International Conference and Annual General Meeting – Brno

Friends of Soqotra 18th AGM & Conference

Dragon Trees Conference

Vzdělávací a výzkumné instituce

Mendelova univerzita v Brně

SUTROFOR

Tharandt (Institut für Internationale Forst- und Holzwirtschaft)

Tropenbos International

European Tropical Forest Research Network

Instituce z tropických zemí

Forest Science Institute of Vietnam (FSIV)

Forest Research Institute Malaysia (FRIM)

Profesionální poradenství

Center for International Forestry Research (CIFOR)

Food and Agriculture organization of UN (FAO)

International Tropical Timber Organization (ITTO)

Spřátelené neziskové organizace

International Society of Tropical Foresters (ISTF)

Friends of Socotra (FoS)

Socotra Conservation & Development Program (SCDP)

Socotra Governance & Biodiversity Project (SGBP)

Fórum 2000

Almanach českých lesníků v tropech (ÚHÚL)

Moringa – produkce biopotravin ženským etiopským spolkem z jižní Etiopie

Materiály

Kuchařka “Vegetable cook book” (En/Ar)