Donoři

Realizace nápadu popularizovat aktivity českých lesníků v tropech vznikl díky laskavé finanční podpoře norské platformy EEA. První verze těchto stránek vznikala v druhé polovině roku 2008 s intelektuelní a materielní podporou p. Radana Žáčka a p. Jindřicha Pavliše. Obsah a vzhled stránek je průběžně upravován kolegy Mendelovy univerzity p. Shiferae Munie Alem, Josefem Stříteckým, Peterem Hanincem, Hanou Habrovou a dalšími.