Donoři

Realizace nápadu popularizovat aktivity českých lesníků v tropech vznikl díky laskavé finanční podpoře norské platformy EEA. První verze těchto stránek vznikala v druhé polovině roku 2008 s intelektuelní a materielní podporou p. Radana Žáčka a p. Jindřicha Pavliše. Obsah a vzhled stránek je průběžně upravován kolegy Mendelovy univerzity Shiferaw Munie Alem, Petrem Němcem, Lenkou Ehrenbergerovou, Peterem Hanincem, Hanou Habrovou a dalšími.

Lesnické projekty univerzity jsou podporovány zejména Českou rozvojovou agenturou, v menší míře i z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR, Interní grantovou agenturou LDF MENDELU, z rozpočtu GEF-UNEP aj.