Peru

 

Cesta kakaa v centro poblado Huayhuantillo, Peru

V roce 2014 byl řešen v peruánské Amazonii, nedaleko města Tingo María, malý lokální projekt: Cesta kakaa v centro poblado Huayhuantillo. V rámci projektu byla vybudována turistická stezka po plantážích kakaa a také opravena cesta sloužící k odvozu kakaa. Na projektu se kromě lokální komunity podíleli také studenti MENDELU, kteří stezku navrhli a následně pomáhali s realizací. Více informací naleznete zde.

 

Spolupráce se společností MAP GeoSolutions

Firma MAP GeoSolutions se sídlem v Limě se zabývá zajištěním inženýrských i výzkumných prací v terénu. A to jak zpracováním satelitních snímků, tak přímým měřením moderní technologií FIELD-MAP přímo v terénu s následným zpracováním dat pomocí specializovaného software.

Česká firma IFER poskytla firmě mnohá školení užití technologie a software.

MENDELU se podílí na společném výzkumu lesních ekosystémů peruánské Amazonie.

 

Spolupráce se společností SEANTEC

Se společností SEANTEC byl společně prezentován návrh projektu Udržitelné hospodaření s liánou Uncaria tomentosa (Uňa de gato) v Oblasti Satipo, provincii Junín, se zapojením domorodých obyvatel. Dále byla provedena terénní studie v dotčené oblasti.