Nikaragua

Ing. Josef Střítecký se spolu se svými spolupracovníky podílí již několik let na šíření dobrého jména českého lesnictví. Školkařská technologie PATRIK byla alfou většiny projektů českého týmu v 6 zemích Latinské Ameriky. Český tým se zapojil i do rozvoje školky nadace Fundación Roberto TERÁN v Managui, vybudované v roce 2003. Produkce v základní periodě má poskytovat až 230 000 sazenic. Nadace spolupracuje se servisní lesnickou firmou FORESTAN.

Teoretická a praktická výměna zkušeností v oblasti agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale udržitelné hospodaření.

–    Bilaterální transfer informací a technologií za účelem zvýšení úrovně vzájemného znalostního profilu v oboru agrolesnictví, přírodě blízkému hospodaření s přírodními zdroji a rozvojové problematice v tropech.

–    Praktická realizace nabytých poznatků v rezervaci Greenfields. Ukázkový model trvalého hospodaření – v tomto případě výsadba kakaovníků na části území, zajišťující příjem nutný pro údržbu území, jež je předmětem ochrany přírody i pro místní obyvatele žijící v oblasti.

Podpora konkurenceschopnosti pracovníků a studentů Mendelovy univerzity na světovém trhu díky nabytým praktickým zkušenostem, zkvalitnění výuky a výzkumu.

Boli spracovné bakalárske práce a plán starostlivosti

Jashari Plan general de manejo Green fields_Gaudenc Tulkova Zlamal