Mozambik

Ing. Karel Rokyta – “Od taxace na univerzitu”

Mozambik je i na africké poměry nadprůměrně velká země (asi 800 000 km čtverečních, ale méně než 20 milionů obyvatel) při JV pobřeží afrického kontinentu. Stát s podivným názvem, jehož etymologický původ více než 90% obyvatel nezná, býval významnou portugalskou kolonií (do roku 1975, kdy po státním převratu rozhodl portugalský parlament o zrušení zámořských kolonií), vytvořenou naprosto uměle a bez ohledu na existující etnika. Těch je v zemi více než deset, od Makondů (řezbářství – arte maconde!) a Macuů na severu, až po Tsongy, Rongy, Bitongy a zvláště Changany na jihu. Posledně jmenovaní ovládají území v okolí hlavního města Maputo, situovaného naprosto netypicky. Z tohoto kmene pocházeli či pocházejí všichni dosavadní prezidenti či představitelé vládnoucí strany FRELIMO (Fronta osvobození Mocambique). Občanská válka, která se rozpoutala okamžitě po získání nezávislosti, trvala až do roku 1994 a skončila smírem a volbami pod záštitou OSN. Ve volbách sice FRELIMO zvítězila, ale jen tím nejtěsnějším rozdílem (výsledky i zpochybňovány, ale politická opozice se dala přesvědčit) a v zemi panuje na africké poměry vcelku přijatelný klid, protože v rámci pacifikace byly zlikvidovány i největší kriminální skupiny těžící z občanské války. Tento klid je podporován jak mezinárodní politikou, tak i postojem významné etnické menšiny – Indů- (často z původně portugalských kolonií na dnes indickém území), kteří kontrolují významný díl státních financí a obchodu. Země je republikou s parlamentem a ostatními demokratickými institucemi. Autor těchto řádků strávil v této zemi 100 měsíců, ve dvou pobytech mezi listopadem roku 1985 a červencem roku 1995.

První kontrakt byl skupinový, na bázi bilaterální smlouvy mezi Mozambikem a Československem, týkající se provozu lesnicko-dřevařského komplexu IFLOMA („Lesní průmysly Manica“) v provincii Manica. Tato provincie je ze všech 10 provincií téměř nejmenší ( 58 000 km2.), lesnicky však prakticky nejvýznamnější. Mimo jiné je zde situováno více než 50% všech lesnických „plantáží“, tedy uměle založených, vysazených lesů (pro nás zanedbatelných 40-50 tisíc hektarů). Tento lesnicko –dřevařský komplex vznikl a byl podle smlouvy 10 let financován Švédskem, sestává z pily (kapacita 26 000 metrů kubických ročně), továrny na výrobu dřevotřískových produktů, truhlárny a dalších méněkapacitních provozů, vlastní přes 20 000 hektarů lesů uměle vysazených a menší výměru lesů nativních. Výsadby, v naprosté většině z dob kolonialismu, byly v podstatné části britskými investicemi. Jedná se totiž o území podél hranic ze Zimbabwe (dříve Jižní Rhodesie), ve výhodných podhorských a horských polohách (nadm. výšky 600-1300 m.n.m., srážky nad 1200 mm/rok.

Jedná se především o tropické a subtropické borovice (Pinus patula, P.taeda, P.Elliottii , P. caribaea a P.khaesyia. Druhou významnou dřevinou je Eucalyptus (zvláště grandis, saligna a vynikající druh E. cloeziana). Dále již jen menší výměry rodů Araucaria, Cupressus, atd. Druhým kontraktem byl kontrakt s Universidade Eduardo Mondlane, obrovskou, prakticky monopolní universitou v zemi, zastřešující všemožné humanitní, technické i přírodovědecké fakulty. Tento kontrakt byl vlastně vyvolán spoluprací s fakultou agronomie a lesního inženýrství během pobytu na IFLOMA a vedením studentů při jejich praxích. Tento druhý pobyt umožnil dokonalejší poznání lesnictví v celé zemi, protože umožňoval výjezdy a praxe, exkurse, vedení diplomových prací, atd. po celé zemi, zvláště v souvislosti s uvolňující se situací politickou.

V roce 1994 byly zahájeny přípravné práce na projektu „The Global Forest Resources Assesment 2000“. Tento projekt si dával za cíl během 6 let zjistit (odhadnout) plochy „lesa“, zásoby dřeva a biomasy obecně, ve všech 57 státech afrického kontinentu, včetně ostrovů. Tento zajisté záslužný cíl byl splněn jen částečně a některé z údajů se dají úspěšně zpochybnit i od stolu, pro svou nelogičnost. Byly použity satelitní snímky a klasické statistické metody, avšak vlastní práce v terénu, vedené často pouze místními techniky nebyly zřejmě přesné.

1985 – 88 Ing. Karel Rokyta (Ing. Vladimír Henžlík, etc.) from Czech Forest Inventory Institute Pilot project focused on complex utilization of forest resources. Including forest inventory (area of 52,000 ha and maping at 1:10,000 scale), forest management, reforestation and timber harvesting and processing in Messica-Marica province. 1987-95 – FAO/MOZ/86/029 – Training courses at the University of Eduardo Mondlane in Maputo