Maroko

PROJEKT MAROKO I. („ZAVEDENÍ PILOTNÍHO LOVU V MAROKU“)

1998-2000

GCP/MOR/021/CEH

Začlenění myslivosti do aktivity marockého Národního lesnického programu,

od 2004 navazující projekt Maroko II.

Aktivity projektu:

rozvoj praktického výkonu mysliveckého hospodaření v Maroku (využití demonstračního objektu, zřízeného v rámci projektu )

podpora státní správy myslivosti

aktivní ochrana vybraných druhů fauny (resp. zvěře)

příspěvek k hospodářskému rozvoji venkova

Pracovníci: Ing. Miloš Kraus, Ing. René Czudek, Ing. Josef Fryml.

 

Od roku 2004 navazující projekt Maroko II: FAO – GCP/M R/031/CEH („Trvale udržitelné myslivecké hospodaření pro lepší ochranu a zhodnocování přírodních zdrojů Maroka“).

GCP/MOR/031/CEH

třístranný projekt: FAO, ČR, Maroko.

Tříletý projekt bezprostředně navazující na aktivity a výsledky projektu „Maroko 1“, ukončeného v roce 2001. Cíl projektu: začlenění mysliveckého hospodaření do ochrany přírodních zdrojů a do tvorby ekonomických přínosů v rámci marockého Národního lesnického programu. Školení marockého personálu v praktické aplikaci zásad mysliveckého hospodaření a využívání metod a nástrojů informačních technologií v oblasti chovu a ochrany ohrožených druhů marocké fauny.

 

Pilot FAO project focused on exemplary game management. 1998-2000 – GCP/MOR/021/CEH & 2004-05 GCP/M R/031/CEH. Supporting also State administration in game management and protection. Especially oriented on keeping of Barbary sheep – Ammotragus lervia. (Ing. Milos Kraus, Ing Rene Czudek, Ing. Frantisek Havranek)