Kongo

Ing. Ota Setzer – autor knihy “Tamtamy doznívají” vyjel v roce 1974 poprvé jako taxátor do Konžské lidové republiky (Kongo – Brazzaville), kde FAO financovalo projekt inventarizace lesů nejsevernější, dosud zcela nepřístupné oblasti severního Konga. Hned po pár týdnech, kdy čeští lesníci teprve získávali své první zkušenosti v terénu, opustil nečekaně své místo jmenovaný ředitel projektu a odpovědnost za celý projekt v této složité situaci přešla na ing. Setzera. Tomu se ale ve spolupráci se třemi kolegy z Lesprojektu podařilo v termínu velmi náročný úkol na ploše 3 miliónů hektarů pralesa zvládnout. A tato okolnost pak změnila celý další odborný život autora tak, že v průběhu následujících dvaceti let řídil na žádost konžské vlády několik dalších projektů v rovníkových pralesích v Kongu a pak i Kamerunu. Nové projekty FAO už se však nespokojovaly s pouhou inventarizací lesních zdrojů, ale po každé byly rozšiřovány o řadu nových úkolů jako např. prvé hospodářské plány, doplňování lesnické legislativy, podpora místní lesnické služby při kontrolách těžebních společností, výchova místních odborníků, spolupráce s místním zemědělstvím i boj proti pytlákům. Ing. Setzer po většinu času stráveného v Africe pracoval se svými domorodými družstvy v terénu a tak prožíval řadu situací těžko představitelných dnešnímu čtenáři. S mateřským ústavem v Brandýse nad Labem byl ale neustále v kontaktu, řadu prací (fotogrammetrické vyhodnocení snímků, tisk map, atd.) mezinárodního projektu mu zadával a do projektů FAO v Africe ještě několik dalších kolegů prosadil. Po ukončení své aktivní služby v Lesprojektu (1992) pracoval ještě další tři roky pro francouzský CTFT ve Středoafrické republice, kde řídil ekologický projekt ECOFAC financovaný EHS. Po ukončení prvé fáze tohoto projektu, v době politických nepokojů v Bangui, odešel v roce 1995 do důchodu.

1982-88 – an international project “Développement Forestier“ (FAO/PNUD 4) focused on : (A) inspectional inventory on 1 mil ha of the forest devided into 3 blocks, (B) introduction and implementation of new agroforestry systems and community forest nursery building in Niara region, (C) staff training and setting-up the national forest inventory institute. 1992-95 – Central African Republic ECOFAC project financed by EU focused on forest inventory in Ngotto region on 60 000 ha. (Ing. Ota Setzer and others from Czech Forest Inventory Institute)