Kolumbie

První lesnický pracovní pobyt v Kolumbii realizoval v “novodobé historii” Jindřich Pavliš v rámci svého stipendia při Universidad de Nacional de Bogotá a práce pro organizaci Tropenbos-Colombia programme. Zaměřil se přitom především na sběr dat pro svou disertační práci orientovanou na sukcesi amazonských tropických deštných lesů v regionu Caquetá/Amazonas na rovníku.

V letech 2003-9 pak zemi navštívila řada českých lesníků u příležitosti realizace projektu Zalesnění And pomocí obalovaných sazenic Patrik– jmenovitě ing. Josef Střítecký, Josef Cafourek, Martin Smola, Hubert Čížek,  Libor Myslivec, Jaroslav Martínek, etc, kteří realizovali praktické práce společně s kolumbijskou firmou Kanguroid ltda ze severu země, v regionu Cordóba.

Czech foresters in the country

First recent forestry working stay has been realized by Jindrich Pavlis in 1997 at the occassion of his Ph.D. data collection in Colombian Amazon. He was hosted by Universidad Nacional de Bogota within the dutch-colombian Tropembos Colombia programme.

Further working stays in 2003-2006 have been dedicated to realization of the Czech Aid project “Reforestation of the Ands by Patrik technology”. Gentlemen Josef Stritecky, Josef Cafourek, Martin Smola, Hubert Cizek, Libor Myslivec, Jaroslav Martinek, etc realized their project together with colombian enterprise Kanguroid ltda (www.kanguroid.com) in the North of Colombia (Cordoba region).