Kambodža

Od dubna 2017 realizuje Mendelova univerzita v Brně projekt v Kambodži s názvem “Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža” v rámci programu “Vysílání učitelů”. Royal University of Agriculture (RUA) je univerzita svým zaměřením velmi blízká Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU). Cílem tohoto projektu je prohloubení spolupráce mezi Faculty of Forestry Sciences RUA a Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU, předání know-how českých expertů a zahájení vědecké spolupráce, která umožní budoucí společnou publikační činnost. Projekt bude zaměřen na zavedení praktického vzdělávání v terénu formou blokové výuky, které je pro studenty lesnických oborů zásadní a na RUA se neprovádí. Vyučujícím z RUA budou předány ověřené výukové plány a postupy a bude s nimi zahájena společná výzkumná činnost s novými technologiemi využívanými v ČR.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a jeho celkový rozpočet je 2 112 000 Kč.