Jemen / Yemen

Jemenská republika – ostrov Sokotra / Yemen Republic – Soqotra Island

Projekty na ostrově Sokotra / projects on Soqotra

 

2020-2022: Conservation of the endangered endemic Boswellia trees on Socotra Island

2016-2020: Support to the Integrated Programme for the Conservation and Development of Socotra Archipelago

2015-2016: Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra / Support of quality of high education in Socotra province

2012-2014: Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávání na ostrově Sokotra / Support of small-scale farmers and agricultural education on the Soqotra island

2009-2012: Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů – inovace studijních programů LDF MENDELU / Management of Natural Resources in Tropics and Subtropics – Study Program Innovations

2007: Improved Food Plant Cultivation and Restoration of Flagship Woodland on Socotra Island – MAB Biosphere Reserve

 

2006: Conserving Biodiversity of Socotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation

2002-2004: Tvorba ekologické sítě a agrolesnická, výchovná a kulturní východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Sokotra – Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen)

1999-2001: Tvorba ekologické sítě a agrolesnická, výchovná a kulturní východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Sokotra – Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen)