Etiopie

https://www.facebook.com/mendeluethiopia/

Arba Minch Fruit Value Chain 2020-2023

Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny 2019-2022

Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie 2019-2020

Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie 2016-2018

Uplatnění ekonomického a sociálního potenciálu inovovaných produktů ze superpotraviny moringa v Etiopii 2017-2018

Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie) 2014-2017

Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Hawassa Zurya Woreda 2014-2016

Ochrana půdy a vodních zdrojů v Regionu jižních národů, národností a lidu 2010-2012