Zambie

Diplomové práce

Ondřej Rosa (2014) – Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie

Bakalářské práce

Petra Bartlová (2013) – Analysis of school furniture manufacturing possibilities in developing countries considering local resources