Vietnam

Disertační práce

Petr Jelínek (1999) – Návrh nadregionální ekologické sítě  Vietnamu (závěr práce)

Zdeněk Čermák (2012) – Hodnocení změn druhové rozmanitosti dřevin a rozložení podzemní biomasy tropického deštného lesa ovlivněného selektivní těžbou v oblasti Kon Ha Nung, Vietnam