Jemen / Yemen

Disertační práce / Ph.D. Theses

 

Irena Hubálková (2016) – Ekologická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.) na lokalitách Firmihin a Scand, ostrov Soqotra

Martin Rejžek (2016) – Vliv dračince rumělkového (Dracaena cinnabari) jako “nurse plant” na diverzitu cévnatých rostlin

Kamil Král (2005) – Studying vegetation of the Socotra Island by geoinformation methods (text v pdf bez příloh)

Hana Habrová (2004) – Geobiocenologická typologie a agrolesnictví jako nástroj pro tvorbu ekologické sítě na ostrově Sokotra (Jemenská republika)

 

Diplomové práce / Master Theses

 

Lucie Bauerová (2019) – Project and establishment of forest nursery on Socotra Island – transfer of European forestry know-how

Salem Ahmed Saeed Hamdiah (2015) – Population structure of Boswellia elongataat Homhil, Socotra Island

Abdulwahab Saad Saeed Ali (2014) – Endangered tree species and their populations: a case study Dendrosicyos socotrana

 

Bakalářské práce / Bachelor Theses

 

Karolína Hušková (2019) – Taxonomicko-ekologická studie endemických druhů dřevin rodu Boswellia na ostrově Sokotra

Lucie Bauerová (2017) – Klíčivost semen Dracaena cinnabari v kontrolovaných podmínkách

Petra Nováková (2015) – Zhodnocení úspěšnosti výsadeb autochtonních dřevin do domácích zahrad na Sokotře

Gabriela Šteflová (2014) – Možnosti eradikace nepůvodního a potenciálně invazivního druhu Calotropis procera na ostrově Sokotra

P1070487

 

 

 

 

 

Lukáš Karas (2014) – Ethnoflora a taxonomie rodu Croton L. (Euphorbiaceae)

Hana Doleželová (2012) – Volatilní látky kadidlovníků (Boswelia spp.) na ostrově Sokotra

 

Články / Articles

LVONČÍK S. – ŘEPKA R. Boswellia socotrana – one or two taxa? Novon, accepted

MADĚRA, P. – HABROVÁ, H. – ŠENFELDR, M. – HUBÁLKOVÁ, I. – LVONČÍK, S. – EHRENBERGEROVÁ, L. – ROTH, M. – NADĚŽDINA, N. – NĚMEC, P. – ROSENTHAL, J. – PAVLIŠ, J. Growth dynamics of endemic Dracaena cinnabari of Socotra Island suggest essential elements for a conservation strategy. Biologia, 2019, 74 (4): 339-349.

NADEZHDINA N. – GEBAUER R. – NADEZHDIN V. – PLICHTA R. Water transport secrets of the dragon’s blood trees revealed through sap flow measurements following partial stem incision. Flora, 2019, 250: 44-51.

NADEZHDINA N. – AL-OKAISHI A. – MADĚRA P. Long-term in situ sap flow monitoring in mature Dracaena cinnabari tree on Socotra. Biologia, 2019, 74 (6): 609-622.

NADEZHDINA N. – AL-OKAISHI A. – MADĚRA P. First lessons from field measurements of sap flow in adult Dracaena cinnabari plant on Socotra Island. Tropical Plant Biology, 2018, 11(3), 107-118.

HUBÁLKOVÁ I. – HOUŠKA J. – KUBÍČEK J. – MAZAL P. – PAVLIŠ J. – POHOŘALÝ J. – VAČKÁŘOVÁ G. – DUCHOSLAV M. (2017) Preliminary anatomical study on secondary thickening parts of endemic Dracaena cinnabari Bal.fil. From the Soqotra Island. Wood Research 62(1):67–77

HÁJEK J. – BEZDĚK J. (Eds.). Insect biodiversity of the Socotra Archipelago III. Acta Entomologica Musei Nationale Pragae, 2017, 57 (supplementum).

MADĚRA P. – PASCHOVÁ Z. –  ANSORGOVÁ A. –  VRŠKOVÝ B. –  LVONČÍK S. –  HABROVÁ H. Volatile compounds in oleo-gum resin of Socotran species of Burseraceae. Acta Universitatis Agriculturae and Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017, 65 (1): 73-90.

NADEZHDINA N. – NADEZHDIN V. Dracaena nebulophytes – can they “drink” water intercepted from fog? Environmental and Experimental Botany 2017, 139:57–66.

ŘEPKA R. – MADĚRA P. – ČERMÁK M. – FORREST A. Carex socotrana, a new endemic species from Socotra Island. Novon, 2017, 25(4):467-472.

REJŽEK, M. – SVÁTEK, M. – ŠEBESTA, J. – ADOLT, R. – MADERA, P. – MATULA, R. Loss of a single tree species will lead to an overal decline in plant diversity: Effect of Dracaena cinnabari Balf. F. on the vegetation of Socotra Island. Biological Conservation, 2016, 196: 165-172.

BUČEK A – HABROVÁ H. – MADĚRA P. – KRÁL K. – MODRÝ M. – LACINA J. – PAVLIŠ J. Application of the Czech methodology of biogeographical landscape differentiation in geobiocoenological concept – examples from Cuba, Tasmania and Yemen. Journal of Landscape Ecology, 2015, 8 (3): 50-66.

Habrova, H., Pavlis, J. Dynamic response of woody vegetation on fencing protection in semi-arid areas; Case study: Pilot exclosure on the Firmihin Plateau, Socotra Island. Saudi Journal of Biological Sciences, 2017, 24(2):338–346.

Hubálková, I., Maděra, P., Volařík, D. Growth dynamics of Dracaena cinnabari under controlled conditions as the most effective way to protect endangered species. Saudi Journal of Biological Sciences. Available online 11 September 2015. doi:10.1016/j.sjbs.2015.09.011

NADEZHDINA N. – PLICHTA R. – NADEZHDIN V. – GEBAUER R. – JUPA R. – HABROVA H. – MADERA P. A comparative structural and functional study of leaf traits and sap flow in Dracaena cinnabari and Dracaena draco seedlings. Functional Plant Biology, 2015, 42(11): 1092-1105.

Adolt, R., Maděra, P., Abraham J., Čupa, P., Svátek, M., Matula, R., Šebesta, J., Čermák, M., Volařík, D., Koutecký, T., Rejžek, M., Šenfeldr, M., Veska, J., Habrová, H., Čermák, Z., Němec, P. (2014):  Field Survey of Dracaena Cinnabari Populations in Firmihin, Socotra Island: Methodology and Preliminary Results. Journal of Landscape Ecology. Volume 6, Issue 3, Pages 7–34, ISSN (Online) 1805-4196, DOI: 10.2478/jlecol-2014-0001, August 2014.

HÁJEK J. – BEZDĚK J. (Eds.). Insect biodiversity of the Socotra Archipelago II. Acta Entomologica Musei Nationale Pragae, 2014, 54 (supplementum).

Lvončík, S., Maděra, P., Volařík, D., Vrškový, B., Habrová, H. (2014): First Proposal Of Seed Regions For Frankincense Trees (Boswellia Spp.) On Socotra Island. Journal of Landscape Ecology. Volume 6, Issue 3, Pages 35–45, ISSN (Online) 1805-4196, DOI: 10.2478/jlecol-2014-0002, August 2014.

Maděra, P., Kovář, P., Vojta, J., Volařík, D., Úradníček, L., Salašová, A., Koblížek, J., Jelínek, P. (2014): Vegetation Succession Along New Roads at Soqotra Island (Yemen): Effects of Invasive Plant Species and Utilization of Selected Native Plant Resistence Against Disturbance. Journal of Landscape Ecology. Volume 6, Issue 3, Pages 46–59, ISSN (Online) 1805-4196, DOI: 10.2478/jlecol-2014-0003, August 2014.

Habrová, H., Buček, A. (2014): Overview of Biotope Types of Socotra Island. Journal of Landscape Ecology. Volume 6, Issue 3, Pages 60–83, ISSN (Online) 1805-4196, DOI: 10.2478/jlecol-2014-0004, August 2014.

Adolt, R., Habrová, H., Maděra, P. (2012): Crown age estimation of a monocotyledonous tree species Dracaena cinnabari using logistic regression. Trees – Structure and Function. sv. 26, č. 4, s. 1287-1298. ISSN 0931-1890.

HÁJEK J. – BEZDĚK J. (Eds.). Insect biodiversity of the Socotra Archipelago I. Acta Entomologica Musei Nationale Pragae, 2012, 52 (supplementum).

Hubalkova, I. (2011): Prediction of dragon’s blood tree (Dracaena cinnabari balf.) stand sample density on Soqotra Island (key study). J Landsc Ecol 4:5–20

Habrová, H., Buček, A. (2010): Vegetation and Geobiocoenological Typology of the Soqotra Island. In Tropentag 2010. World food system – A contribution from Europe. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2010, s. 206. ISBN 978-3-86955-455-6.

Habrová, H., Čermák, Z., Pavliš, J. (2009): Dragon’s blood tree – threatened by overmaturity, not by extinction: Dynamics of a Dracaena cinnabari woodland in the mountains of Soqotra. Biological Conservation. 2009. sv. 142, č. 4, s. 772-778.

Habrova, H., Kral, K., Madera, P. (2007): The Weather Pattern in one of the Oldest Forest Ecosystems on Earth – Dragon’s Blood Tree Forest (Dracaena cinnabari) on Firmihin – Soqotra Island. In Roznovsky J., Litschmann T., Vyskot I., Forest Climate, Conference Proceedings, p. 13. ISBN 978-80-86690-40-7.

Habrova, H. (2007): Climate of Soqotra with a View to Rains. Tayf – the Soqotra Newsletter. Friends of Soqotra, Socotra Conservation Fund. Issue 4, p. 15-16

Culek, M., Kral, K., Habrova, H., Madera, P., Pavlis, J., Adolt, R. (2006): Socotra’s Annual Weather Pattern. In: Cheung, C., DeVantier, L., Van Damme, K.: Socotra – a Natural History of the Islands and Their People. Odyssey Books and Guides, AirPhoto Int. Ltd, Hong Kong. pp. 42-45.

Kral, K., Pavlis, J. 2006. The first detailed land cover map of Socotra Island by Landsat /ETM+ data. Int. J. Remote Sens. 27(15), 3239-3250.

Adolt, R., Pavlis, J. 2004. Age structure and growth of Dracaena cinnabari populations on Socotra. Trees Structure and Function 18(1), 43-53.

Habrova, H. 2004. Geobiocoenological Differentiation as a Tool for Sustainable Land-use of Socotra Island. Ekologia Bratislava. 23, 47-57.

Buček, A., Pavliš, J., Habrová, H. (2003): Geobiocoenological Typology and Agroforestry as a Tool for Sustainable Development of Soqotra Island. Sborník referátů z druhého mezinárodního sympozia 14.-16.12.2003 “The Developing Strategy of Socotra Archipelago and Other Yemeni Islands” v Adenu. Volume II, str. 97-108. National Library Aden, No 61/2003.