Jemen / Yemen

Bakalářské práce / Bachelor Theses

Hana Doleželová (2012) – Volatilní látky kadidlovníků (Boswellia spp.) na ostrově Sokotra

Gabriela Šteflová (2014) – Možnosti eradikace nepůvodního a potenciálně invazivního druhu Calotropis procera na ostrově Sokotra

P1070487

 

 

 

 

 

Petra Nováková (2015) – Zhodnocení úspěšnosti výsadeb autochtonních dřevin do domácích zahrad na Sokotře

Diplomové práce / Diploma Theses

Radim Adolt (2001) – Návrh zásad ochrany genofondu dračinců v lesích Sokotry a Kanárských ostrovů (souhrn)

Abdulwahab Saad Saeed Ali (2014) – Endangered tree species and their populations: a case study Dendrosicyos socotrana

Disertační práce / Ph.D. Theses

Hana Habrová (2004) – Geobiocenologická typologie a agrolesnictví jako nástroj pro tvorbu ekologické sítě na ostrově Sokotra (Jemenská republika) (souhrn)

Kamil Král (2005) – Studying vegetation of the Socotra Island by geoinformation methods (text v pdf bez příloh)

 

Články / Articles

Habrova, H., Pavlis, J. Dynamic response of woody vegetation on fencing protection in semi-arid areas; Case study: Pilot exclosure on the Firmihin Plateau, Socotra Island. Saudi Journal of Biological Sciences. Available online 9 October 2015.  doi:10.1016/j.sjbs.2015.09.030

Hubálková, I., Maděra, P., Volařík, D. Growth dynamics of Dracaena cinnabari under controlled conditions as the most effective way to protect endangered species. Saudi Journal of Biological Sciences. Available online 11 September 2015. doi:10.1016/j.sjbs.2015.09.011

Adolt, R., Maděra, P., Abraham J., Čupa, P., Svátek, M., Matula, R., Šebesta, J., Čermák, M., Volařík, D., Koutecký, T., Rejžek, M., Šenfeldr, M., Veska, J., Habrová, H., Čermák, Z., Němec, P. (2014):  Field Survey of Dracaena Cinnabari Populations in Firmihin, Socotra Island: Methodology and Preliminary Results. Journal of Landscape Ecology. Volume 6, Issue 3, Pages 7–34, ISSN (Online) 1805-4196, DOI: 10.2478/jlecol-2014-0001, August 2014.

Lvončík, S., Maděra, P., Volařík, D., Vrškový, B., Habrová, H. (2014): First Proposal Of Seed Regions For Frankincense Trees (Boswellia Spp.) On Socotra Island. Journal of Landscape Ecology. Volume 6, Issue 3, Pages 35–45, ISSN (Online) 1805-4196, DOI: 10.2478/jlecol-2014-0002, August 2014.

Maděra, P., Kovář, P., Vojta, J., Volařík, D., Úradníček, L., Salašová, A., Koblížek, J., Jelínek, P. (2014): Vegetation Succession Along New Roads at Soqotra Island (Yemen): Effects of Invasive Plant Species and Utilization of Selected Native Plant Resistence Against Disturbance. Journal of Landscape Ecology. Volume 6, Issue 3, Pages 46–59, ISSN (Online) 1805-4196, DOI: 10.2478/jlecol-2014-0003, August 2014.

Habrová, H., Buček, A. (2014): Overview of Biotope Types of Socotra Island. Journal of Landscape Ecology. Volume 6, Issue 3, Pages 60–83, ISSN (Online) 1805-4196, DOI: 10.2478/jlecol-2014-0004, August 2014.

Adolt, R., Habrová, H., Maděra, P. (2012): Crown age estimation of a monocotyledonous tree species Dracaena cinnabari using logistic regression. Trees – Structure and Function. sv. 26, č. 4, s. 1287-1298. ISSN 0931-1890.

Hubalkova, I. (2011): Prediction of dragon’s blood tree (Dracaena cinnabari balf.) stand sample density on Soqotra Island (key study). J Landsc Ecol 4:5–20

Habrová, H., Buček, A. (2010): Vegetation and Geobiocoenological Typology of the Soqotra Island. In Tropentag 2010. World food system – A contribution from Europe. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2010, s. 206. ISBN 978-3-86955-455-6.

Habrová, H., Čermák, Z., Pavliš, J. (2009): Dragon’s blood tree – threatened by overmaturity, not by extinction: Dynamics of a Dracaena cinnabari woodland in the mountains of Soqotra. Biological Conservation. 2009. sv. 142, č. 4, s. 772-778.

Habrova, H., Kral, K., Madera, P. (2007): The Weather Pattern in one of the Oldest Forest Ecosystems on Earth – Dragon’s Blood Tree Forest (Dracaena cinnabari) on Firmihin – Soqotra Island. In Roznovsky J., Litschmann T., Vyskot I., Forest Climate, Conference Proceedings, p. 13. ISBN 978-80-86690-40-7.

Habrova, H. (2007): Climate of Soqotra with a View to Rains. Tayf – the Soqotra Newsletter. Friends of Soqotra, Socotra Conservation Fund. Issue 4, p. 15-16

Culek, M., Kral, K., Habrova, H., Madera, P., Pavlis, J., Adolt, R. (2006): Socotra’s Annual Weather Pattern. In: Cheung, C., DeVantier, L., Van Damme, K.: Socotra – a Natural History of the Islands and Their People. Odyssey Books and Guides, AirPhoto Int. Ltd, Hong Kong. pp. 42-45.

Kral, K., Pavlis, J. 2006. The first detailed land cover map of Socotra Island by Landsat /ETM+ data. Int. J. Remote Sens. 27(15), 3239-3250.

Adolt, R., Pavlis, J. 2004. Age structure and growth of Dracaena cinnabari populations on Socotra. Trees Structure and Function 18(1), 43-53.

Habrova, H. 2004. Geobiocoenological Differentiation as a Tool for Sustainable Land-use of Socotra Island. Ekologia Bratislava. 23, 47-57.

Buček, A., Pavliš, J., Habrová, H. (2003): Geobiocoenological Typology and Agroforestry as a Tool for Sustainable Development of Soqotra Island. Sborník referátů z druhého mezinárodního sympozia 14.-16.12.2003 „The Developing Strategy of Socotra Archipelago and Other Yemeni Islands“ v Adenu. Volume II, str. 97-108. National Library Aden, No 61/2003.