Etiopie

Bakalářské práce

Marek Veselský (2014) – Dynamika klíčení semen vybraných druhů dřevin ve vztahu k průběhu půdní vlhkosti a teploty na experimentální ploše v lokalitě Hurufa Shamena v Etiopii

Barbora Buchtová (2014) – Experimentální ověření možnosti použití přímého výsevu vybraných druhů dřevin pro rekultivaci erozí postižených půd – klíčení a počáteční růst dřevin v lokalitě Alaba Kulito, Etiopie

Anetta Mejzlíková (2014) – Experimentální ověření možnosti použití přímého výsevu vybraných druhů dřevin pro rekultivaci erozí postižených půd – klíčení a počáteční růst dřevin v lokalitě Hurufa Shamena, Etiopie

Radek Bartoš (2015) – Vliv velikosti semene a životní historie na úspěšnost obnovy dřevin na degradovaných půdách Etiopie

Radek Hofmann (2016) – Zhodnocení úspěšnosti výsadeb v rámci protierozních opatření z roku 2012 v oblasti Umbulo Kajima (SNNPR, Etiopie)

 

Diplomové práce

Tereza Krieglerová (2012) – Rehabilitace degradovaných půd lesnickými opatřeními, případová studie Awassa Zuryia Woreda z jižní Etiopie

Disertační práce

Biresaw Mahtot Alemu (2009) – Vegetation structure and diversity of woody plants in Hamusit and Jawi woodlands, Amhara National Regional State, Ethiopia

Shiferaw Alem Munie (2013) – Effect of Plantation Forests on Soil Chemical Properties, Soil Temperature and Regeneration of Woody Plants: A Comparative Analysis

P1060865