Etiopie / Ethiopia

Disertační práce

 

P1060865

Shiferaw Alem Munie (2013) – Vliv lesní plantáže na půdně-chemické vlastnosti, teplotu půdy a přirozenou obnovu: komparativní analýza

Biresaw Mahtot Alemu (2009) – Diversita, struktura a hustota dřevinné vegetace dvou lesních oblastí národního státu Amhara, Etiopie

 

Diplomové práce

 

Jan Pangrác (2018) – Hodnocení způsobů výsadeb dřevin na degradovaných půdách v oblasti Awassa Zuria Woreda v jižní Etiopii

Radek Hofmann (2018) – Regenerační schopnost Acacia saligna a sekundární sukcese dřevin na odlesněných svazích okolí jezera Awassa (Etiopie, SNNPR)

Tereza Krieglerová (2012) – Rehabilitace degradovaných půd lesnickými opatřeními, případová studie Awassa Zuryia Woreda z jižní Etiopie

 

Bakalářské práce

 

Kryštof Klimpar (2018) – Úspěšnost výsadeb druhu Acacia saligna v závislosti na technických protierozních opatřeních realizovaných v jižní Etiopii

Moana Ungrová (2018) – Produkce biomasy a nutriční potenciál druhů Moringa stenopetala a Moringa oleifera na plantážích v jižní Etiopii

Lucia Petrovičová (2017) – Vliv ošetření osiva na klíčení různých druhů Dodonaea angustifolia; doporučení pro obnovu degradovaných půd prostřednictvím přímé výsadby

Pavel Horák (2017) – Vliv provenience Dodonaea angustifolia na klíčení a růst této dřeviny vhodné pro protierozní opatření v okolí jezera Awassa

Radek Hofmann (2016) – Zhodnocení úspěšnosti výsadeb v rámci protierozních opatření z roku 2012 v oblasti Umbulo Kajima (SNNPR, Etiopie)

Radek Bartoš (2015) – Vliv velikosti semene a životní historie na úspěšnost obnovy dřevin na degradovaných půdách Etiopie

Anetta Mejzlíková (2014) – Experimentální ověření možnosti použití přímého výsevu vybraných druhů dřevin pro rekultivaci erozí postižených půd – klíčení a počáteční růst dřevin v lokalitě Hurufa Shamena, Etiopie

Barbora Buchtová (2014) – Experimentální ověření možnosti použití přímého výsevu vybraných druhů dřevin pro rekultivaci erozí postižených půd – klíčení a počáteční růst dřevin v lokalitě Hurufa Shamena, Etiopie

Marek Veselský (2014) – Dynamika klíčení semen vybraných druhů dřevin ve vztahu k průběhu půdní vlhkosti a teploty na experimentální ploše v lokalitě Hurufa Shamena v Etiopii