Úvod / Introduction

Vážení hosté,

Tato webová stránka vznikla před několika lety díky laskavé podpoře norských občanů.  Informační portál reflektuje návaznost na dlouhodobé úsilí Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně na půdě tropického lesnictví a ekologie.

Hlavním cílem tohoto virtuálního prostředí je nabídnout první společný profesionální prostor takového druhu v ČR, sloužící pro sdílení specifických informací z tropického lesnictví,  poskytnutí přehledu projektových aktivit a zkušeností různých vzdělávacích, badatelských a rozvojových organizací z tropů. V neposlední řadě je naším cílem vznik informační platformy pro zvýšení expertních kapacit tropického týmu Mendelovy univerzity za podpory spřátelených odborných světově renomovaných teamů.

Vážné zájemce o problematiku tropického lesnictví a ekologie uvítáme při spolupráci na tvorbě společného web obsahu, případně vás odkazujeme na webové stránky těch nejprofesionálnějších organizací prostřednictvím sekce “Odkazy”. Příznivcům i expertům oboru pak doporučujeme stát se členy mezinárodního sdružení International Society of Tropical Foresters.

Za tým LDF MENDELU vás vítá Jindřich Pavliš
logo-eea

 

 

 

Dear visitors,

Our web site has been born due to kind support of Norwegian citizens via Technical fund of Norwegian Funds managed by Czech Ministry of Finance. This information space is created in relation to the long-term effort of the Faculty of Forestry and Wood Technology (Mendel University in Brno, Czech Republic) in the field of Tropical Forestry & Ecology.. Structure has been set up and design has been proposed in August 2008 testing period, although continuos effort follows. In the meantime you are most welcome to get desired information through our Links refering to the world of applied research or overseas development assistance. Most interested persons or experts can also kindly join the family of International Society of Tropical Foresters.

In general, main purpose of this site is to offer first professional virtual space of such a topic in the Czech Republic to inter-exchange international ideas on tropical forestry & ecology research, to make alive good and bad of tropical project experiences and last but not least to trigger & enhance expert capacities of the Mendel University tropical team with the support of allied universities and organizations.

Enjoy your browsing,

Associate Professor Jindrich Pavlis

on behalf of Mendel University in Brno,

Faculty of Forestry and Wood Technology