Trendy – svět

Svět – dřevo z hospodářského lesa – výhled do r.2030

Světová situace v obchodu s dřevem – 02/2010

Spotřeba tropického dříví – klíčoví importéři

Lesnictví po světovém lesnickém kongresu v Buenos Aires, říjen 2009

World – Wood from planted forests – global outlook towards 2030

ITTO-MIS Report Feb – 2010

ETFRN – Forestry after WFC 2009, Buenos Aires