Kolumbie

Disertační práce

Jindřich Pavliš (1998) - Sukcese lesa v kolumbijske Amazonii

články

Příspěvek k problematice kořenů – Pavliš & Jeník

Roots of pioneer trees – Pavliš & Jeník